Lely Sverige Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Hörby och Lely Sverige Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och Lely Sverige Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Lely Sverige Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Lely Sverige Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1995-06-13. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Hörby där bolaget finns i jobbar för att bolag som Lely Sverige Aktiebolag ska trivas.

Lely Sverige Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1995-01-01. I Hörby så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall som importörer, exportörer, tillverkare, leveran- törer, grossister, återförsäljare, ägare, uthyrare, underhållare och reparatörer bedriva verksamhet med traktorer, jordbruksmas- kiner, vagnar och bilar, skåpbilar, lastbilar, släp, lastvagnar, containers, gaffeltruckar, kranar och utrustningsmaterial samt såsom motoringenjörer, karosseritillverkare, lackerare, mekaniker och svetsare och som leverantörer, installatörer och reparatörer bedriva verksamhet med maskiner, delar, komponenter och instru- ment allt avseende först nämnda verksamhetsföremål samt som ägare och föreståndare av garage och service-stationer, bilparkeringar, verkstäder och maskinverkstäder, passagerar- och fraktterminaler, magasin och lagerlokaler förvalta och uppföra sådana, köpa leasa eller hyra eller på annat sätt förvärva och äga fast egendom eller byggnader, servitut, rättigheter, koncessioner, patent, patenträttigheter, licenser, hemliga processer, apparater, an- läggningar, varulager samt lös egendom av vad slag det vara må inom ovan nämnda verksamheter samt att bedriva med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Lely Sverige Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1995-01-01.

Idag är Lely Sverige Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Hörby.

Vill man komma i kontakt med Lely Sverige Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0510-26900.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Rasmussen, Jan Brögger.

De som är på något sätt har med Lely Sverige Aktiebolag är Rasmussen, Jan Brögger som är född och har titeln Extern VD,Bosatt utomlands inom EES, van der Lely, Alexander som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Charles, Stéphane Louis som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ham, Job Jacobus Maria som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Svensson, Nils Jonas som är född 1965 och har titeln Delgivningsbar person, Ek, Nils Karl Staffan som är född 1949 och har titeln RevisorEricsson, Patrik Lennart som är född 1970 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Lely Sverige Aktiebolag har 556513-8574 som sitt organisationsnummer.