Hörbybostäder Aktiebolag

Skåne län

Information

Hörbybostäder Aktiebolag är en verksamhet som finns i Hörby. I Hörbybostäder Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Odeberger, Björn Robert Magnus som är född 1967 och har titeln Extern VD, Ahlqvist, Lars Einar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hall, Per Erik Tommy som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kjell Åke Allan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Aronson, Helge Olle Arnold som är född 1939 och har titeln Suppleant, Larsson, Brita Ingegerd som är född 1941 och har titeln SuppleantNilsson, Ulf John Marcus som är född 1976 och har titeln Suppleant, Lindén, Kent Lennart som är född 1956 och har titeln Revisor, Larsson, Bengt Svante som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantHansson, Per Ove Håkan som är född 1962 och har titeln LekmannarevisorJörgensen, Jan-Erik som är född 1935 och har titeln LekmannarevisorOlsson, Karl Gustaf Ola som är född 1939 och har titeln LekmannarevisorPersson, Tommy Gustav som är född 1951 och har titeln LekmannarevisorRygg Cimmerbeck, Jane som är född 1972 och har titeln LekmannarevisorSigvardsson, Sven Ingvar Charsten som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Hörbybostäder Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Hörbybostäder Aktiebolag på telefon 0415-18143.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga - innebärande jämväl rätt att förvärva liksom avyttra - och förvalta fast egendom inom Hörby kommun.

Idag är Hörbybostäder Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Hörbybostäder Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Hörby arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Hörbybostäder Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1997-01-01 och Hörbybostäder Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Hörbybostäder Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Odeberger, Björn Robert Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Hörbybostäder Aktiebolag har 556507-3235 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.