Ekonomihuset Moberg i Hörby AB

Skåne län

Information

Ekonomihuset Moberg i Hörby AB är ett av många verksamheter som finns i Hörby. Det är nämligen den kommunen som Ekonomihuset Moberg i Hörby AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ekonomihuset Moberg i Hörby AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Ekonomihuset Moberg i Hörby AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1983-12-21. Men sedan 1998-01-01 så har Ekonomihuset Moberg i Hörby AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Geijersg. 2 C, 216 18, Limhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ekonomihuset Moberg i Hörby AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0415-16450.

Hörby arbetar för att verksamheter som Ekonomihuset Moberg i Hörby AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ekonomihuset Moberg i Hörby AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolagets verksamhet skall vara utförande av tjänster inom redovisning, bokslut och ekomomi samt därtill hörande verksamhet, ävensom att äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ekonomihuset Moberg i Hörby AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Moberg, Lars Johan Gunnar -Moberg, Tina Petra Ulrika.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ekonomihuset Moberg i Hörby AB och det är följande personer, Moberg, Lars Johan Gunnar som är född 1967 och har titeln VD, Moberg, Lars Johan Gunnar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilborn, Bengt Holger som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Tina Petra Ulrika som är född 1967 och har titeln Suppleant, Andersson, Ulf Torben som är född 1956 och har titeln Revisor, Skånecronan Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Ekonomihuset Moberg i Hörby AB är 556237-0196.