SN-Gruppen ekonomisk förening

Skåne län

Information

SN-Gruppen ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Hörby som är den kommunen där SN-Gruppen ekonomisk förening finns. I Hörby så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. SN-Gruppen ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket SN-Gruppen ekonomisk förening har haft sedan 2007-04-19. SN-Gruppen ekonomisk förening har funnits sedan och 2007-04-19 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till SN-Gruppen ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Farhult 8214, 242 96, Hörby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 073-5009616.

Hörby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

SN-Gruppen ekonomisk förening har idag 769615-8471 som sitt organisationummer.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av Stefan Norén ensam. är den som för stunden ansvarar för SN-Gruppen ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och engagemang för att främja handel samt tillväxt för de företag som har sådana målsättningar samt därmed förenlig verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår bla att - marknadsföra värmelösningar - utbilda och föreläsa om alt värmesystem - försälja värmesystem - informera via interaktiva kanaler om alt värmelösningar i tiden - genomföra support och service av levererade system och produkter - koordinera kunder till föreningens olika medlemmar och dess verksamheter.

I SN-Gruppen ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Christiansen, Kenneth Holmgaard som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Norén Klingberg, Helene Eva Marie som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Norén, Per Stefan som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, .