HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Hörby här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Hörby jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716439-5506.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby på följande adress Box 1712, 0 , Lund.

HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Skogsgläntan i Hörby så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Andreasson, Bertil Charles Henry som är född 1934 och har titeln Suppleant , Dahlman, Sven-Gustav som är född 1942 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.